Matka alkaa

Tämä blogi kertoo oululaisen Oulujoen kouluun kuuluvan Saarelan yksikön arjesta. Viiden vuoden tauon jälkeen näissä tiloissa aloitettiin koulutyö jälleen, kun alueen lapsimäärä lähti uudelleen nousuun. Toimimme monitoimitalossa, jossa on myös päiväkoti sekä seurakunnan toimintaa. Tämän kouluvuoden aikana koulun puolella työskentelee kaksi luokanopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja sekä 35 innokasta 1.-2.luokkalaista.

Yksikkömme pedagoginen kivijalka muodostuu kolmen keskeisen ajatuksen varaan.

Kaiken suunnittelun pohjana ovat 2100-luvun taidot:

* Ajattelun taidot: luovuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, päätöksentekotaidot, oppiminen

* Työskentelytaidot: yhteistyö ja kommunikaatio

* Työvälineet: teknologian käyttö, tiedonhaku

* Yhteiskunnassa elämisen taidot: kansalaisuus, työelämätaidot, henkilökohtainen ja ryhmän vastuu

* Itsesäätelytaidot (oman toiminnan kontrollointi)

* Tiedonrakentaminen

Aito yhteisöllisyys syntyy henkilökunnan tiiviistä yhteistyöstä, yhteisestä näkemyksestä siitä mihin ollaan matkalla, toimintaa tukevasta oppimisympäristöstä sekä ennen kaikkea oppilaiden yhteistyötä ja sosiaalisia taitoja rikastuttavista oppimistilanteista.

Koulussamme annetaan tilaa ja aikaa lapsen yksilöllisille oppimisvalmiuksille. Oppilaiden oppimispoluista räätälöidään jokaiselle sellainen, että vahvat osa-alueet saavat mahdollisuuden vahvistua entisestään ja heikommat osa-alueet saavat tilaa ja aikaa vahvistua omassa tahdissaan. Tämän mahdollistavat joustavat oppimisjärjestelyt, erilaisten oppimisympäristöjen monipuolinen käyttö sekä jatkuvan havainnoinnin ja arvioinnin käyttäminen.

Tervetuloa mukaan seuraamaan matkaamme!WP_20140909_001 WP_20140909_002 WP_20140909_003

WP_20140909_004WP_20140909_005

2 thoughts on “Matka alkaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s